Zásady ochrany osobních údajů

1. Základní ustanovení

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost EUROstand, s.r.o. (IČO: 25577476, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 35145) (dále jen: „správce“).

1.2. Správce:
Fakturační adresa: EUROstand, s.r.o., Železná 5, 619 00, Brno
Korespondenční adresa: EUROstand, s.r.o., Bohunická cesta 17, 664 48, Moravany
email: info@eurostand.cz
telefon: +420 543 422 140

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

·  plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

·  oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

·  Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2. Účelem zpracování osobních údajů je:

·  vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt, IČO, DIČ), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit,

·  zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

4. Doba uchovávání údajů

4.1. Správce uchovává osobní údaje:

·  po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu),

·  po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let.

5. Cookies

5.1. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy na pevném disku po dobu návštěvy našich webových stránek a odstraněny při zavření prohlížeče nebo v závislosti na nastavení prohlížeče. Tyto cookies nenačítají žádná data uložená na Vašem pevném disku a neohrožují Váš počítač nebo soubory. Většina prohlížečů je nastavena tak, aby cookies automaticky akceptovala. Ukládání cookies můžete deaktivovat (anonymní prohlížení) nebo nastavit prohlížeč tak, že Vás upozorní o stahování cookies.

5.2. Provozovatel webu, společnost EUROstand, s.r.o., jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely (Google Analytics – podrobnější informace zde) a v případě vašeho souhlasu také pro remarketing (Google Adwords - Informace o zpracování osobních údajů od Google naleznete zde) a retargeting (Sklik - Informace o zpracování osobních údajů od Seznam naleznete zde), tedy pro lepší zacílení reklamy. Souhlas uděluje uživatel na dobu 10 let a lze jej vzít kdykoliv zpět.

6. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

6.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

·  podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

·  zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

·  zajišťující marketingové služby,

·  zajišťující provoz CRM systému.

7. Vaše práva

7.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

·  právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

·  právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

·  právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

·  právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

·  právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

·  právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

7.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů (u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).)

8. Podmínky zabezpečení osobních údajů

8.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

8.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

8.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018